Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Note book ZL201730023477.4 Note book APPEARANCE_DESIGN 2017-06-30 ~ Đã xác minh
Passport one ZL201730023275.1 Passport one APPEARANCE_DESIGN 2017-08-22 ~ Đã xác minh
luggage bind belt(one) ZL201730023430.X luggage bind belt(one) APPEARANCE_DESIGN 2017-12-20 ~ 2027-01-20 Đã xác minh
A new multi-function bind belt 2017 2 0105250.0 A new multi-function bind belt UTILITY_MODEL 2017-02-03 ~ Đã xác minh
luggage bind belt ZL 2017 3 0023350.4 luggage bind belt APPEARANCE_DESIGN 2017-01-20 ~ 2027-01-20 Đã xác minh
passport holder (two) ZL 2017 3 0023286.X passport holder (two) APPEARANCE_DESIGN 2017-06-30 ~ 2027-01-20 Đã xác minh
card bag ZL201730023348.7 card bag APPEARANCE_DESIGN 2017-06-30 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BEADS PUZZLE 18776880 BEADS PUZZLE Toys & Hobbies>>Educational Toys>>Other Educational Toys 2017-02-07 ~ 2027-02-06 Đã xác minh
BEACH SAND 17650576 BEACH SAND Toys & Hobbies>>Educational Toys>>Other Educational Toys 2016-09-28 ~ 2026-09-27 Đã xác minh
motion moon sand 18023646 motion moon sand 2016-11-14 ~ 2026-11-13
DAIJUN 5086773 DAIJUN 2009-05-07 ~ 2019-05-06

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này